5 Y tế Gia đình

Hiển thị 1–12 của 98 kết quả

Các vật tư y tế dùng cho gia đình.

Kích thước
L (Chu vi cổ chân: 26 - 30 cm)M (Chu vi cổ chân: 21 - 25 cm)S (Chu vi cổ chân: 16 - 20 cm)
Lựa chọn các tùy chọn
Kích thước
L (Chu vi cổ chân: 26 - 30 cm)M (Chu vi cổ chân: 21 - 25 cm)S (Chu vi cổ chân: 16 - 20 cm)
Lựa chọn các tùy chọn
Kích thước
L (Vòng hông: 90 - 100 cm)M (Vòng hông: 80 - 90 cm)S (Vòng hông: 70 - 80 cm)XL (Vòng hông: 100 - 110 cm)XXL (Vòng hông: 110 - 120 cm)
Lựa chọn các tùy chọn
Kích thước
L (Vòng ngực: 100 - 115 cm)M ( Vòng ngực: 85 - 100 cm)S ( Vòng ngực: 70 - 85 cm)XL ( Vòng ngực: 115 - 130 cm)
Lựa chọn các tùy chọn
Kích thước
C (Vòng nách: 23 - 27 cm)L (Vòng nách: 41 - 48 cm)M (Vòng nách: 33 - 40 cm)S (Vòng nách: 27 - 32 cm)XL (Vòng nách: 49 - 54 cm)
Lựa chọn các tùy chọn
Kích thước
C (Vòng nách: 23 - 27 cm)L (Vòng nách: 41 - 48 cm)M (Vòng nách: 33 - 40 cm)S (Vòng nách: 27 - 32 cm)XL (Vòng nách: 49 - 54 cm)
Lựa chọn các tùy chọn
Kích thước
L (Chu vi cổ chân: 26 - 30 cm)M (Chu vi cổ chân: 21 - 25 cm)S (Chu vi cổ chân: 16 - 20 cm)XL (Chu vi cổ chân: 31 - 35 cm)XXL (Chu vi cổ chân: 35 - 39 cm)
Lựa chọn các tùy chọn
Kích thước
C (chu vi cổ: 26 - 30 cm)L (chu vi cổ: 38 - 42 cm)M (chu vi cổ: 34 - 38 cm)S (chu vi cổ: 30 - 34 cm)XL (chu vi cổ: 42 - 46 cm)
Lựa chọn các tùy chọn
Kích thước
C (chu vi cổ: 26 - 30 cm)L (chu vi cổ: 38 - 42 cm)M (chu vi cổ: 34 - 38 cm)S (chu vi cổ: 30 - 34 cm)XL (chu vi cổ: 42 - 46 cm)
Lựa chọn các tùy chọn
Kích thước
C (chu vi cổ: 26 - 30 cm)L (chu vi cổ: 38 - 42 cm)M (chu vi cổ: 34 - 38 cm)S (chu vi cổ: 30 - 34 cm)XL (chu vi cổ: 42 - 46 cm)
Lựa chọn các tùy chọn